สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า

สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า

อายุ
20 – 60 ปี
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนดรายได้
วงเงินที่ได้รับ
10,000 – 200,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
1% ต่อเดือน
ระยะเวลาผ่อน
สูงสุด 10 ปี

วงเงินสูง! อนุมัติสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้าตั้งแต่ 2 แสน สูงสุดถึง 1 ล้านบาท 2566

ออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุดกู้ได้จริง วงเงินพอใช้สำหรับกิจการรายย่อย สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า ดูรายละเอียดกันเลย

สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า พ่อค้า แม่ค้าหมดกังวล กู้ง่าย ผ่อนสบายได้จริง 

สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้าจากทางธนาคารออมสินเป็นรูปแบบของการเชิญชวนเพื่อให้มากู้เงินในระบบแทนการที่พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยต่าง ๆ จะเลือกสมัครสินเชื่อเงินกู้แบบนอกระบบแทน สมัครสินเชื่อธนาคารออมสินซึ่งเป็นสินเชื่อสำหรับพ่อค้าแม่ค้าสามารถมมีวัตถุประสงค์ในการกู้ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินกิจการที่เป็นเงินหมุนเวียนต่าง ๆ ใช้วงเงินเพื่อมาทำเป็นการลงทุนใหม่ การกู้หาเงินลงทุนแบบลงทุนทรัพย์สินถาวร นอกจากที่กล่าวมาแล้วออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุดยังสามารถนำไปไถ่ถอนจำนองมายังธนาคารออมสินจากสถาบันการเงินอื่น กู้เงินทำธุรกิจจะให้เงินตามความจำเป็นตั้งแต่รายละ 2 แสนบาทขึ้นไป และสูงสุดมากถึง 1 ล้านบาทเลยทีเดียว ดังนั้น จะสูงกว่านาโนไฟแนนซ์อย่างยิ่ง 

สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้าต้องใช้อะไรมาค้ำประกันเงินกู้บ้าง

ค้ำประกันเงินกู้สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้าจะต้องมีการเตรียมเอกสารให้มีความชัดเจน มีรายละเอียดสินเชื่อสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่สามารถมาช่วยในการค้ำประกันได้ เช่น บุคคลค้ำประกันร่วมกันกับหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ มีการใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่ออาชีพค้าขายนั้นมาค้ำประกันได้ นอกจากนี้สามารถค้ำด้วยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เพื่อขอกู้สินเชื่อสำหรับพ่อค้าแม่ค้าได้ด้วยเช่นกัน ลักษณะของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากธนาคารออมสินสามารถเป็น บ้านพร้อมที่ดินซึ่งเป็นที่พักอาศัยได้ สามารถใช้ห้องชุด หรือที่ดินเปล่า ๆ ได้ด้วยเช่นกัน กรณีที่มีเป็นที่ดินแบบทำไร่ทำนาทำสวนสามารถวางยื่นเพื่อค้ำได้ทั้งหมด เอกสารประกอบการขอสินเชื่อออมสินจากหลักทรัพย์เพื่อทำการอนุมัติจะมีผลอย่างยิ่ง 

อาชีพค้าขายเลือกกู้สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้าต้องผ่านเกณฑ์อะไรบ้าง

ออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุดสำหรับเป็นสินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้าจะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นคนธรรมดาไม่ใช่การสมัครสินเชื่อธนาคารออมสินในนามบริษัท นอกจากนี้หาเงินลงทุนจะต้องมีการประกอบลักษณะของกิจการเพื่อแสวงหากำไรอย่างชัดเจน ไม่ใช่ลักษณะของการจัดตั้งหน่วยงานหรือทำงานแบบไม่แสวงหากำไร ธนาคารออมสินอาชีพอิสระสามารถกู้ได้จะต้องเข้าใจและผ่านเกณฑ์นี้ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือเป็นการจัดทำธุรกิจพาณิชยกรรม รวมทั้งการดำเนินกิจการลักษณะของธุรกิจบริการต่าง ๆ โดยตัวอย่างอาชีพค้าขายที่สามารถเห็นภาพได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการทำร้านตัดผม ร้านสปา ร้านทำเล็บ ร้านค้าขายของชำ เป็นต้น 

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

อายุ
21 – 65 ปี
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนดรายได้
วงเงินที่ได้รับ
สูงสุด 2,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
สูงสุด 33% ต่อปี
ระยะเวลาผ่อน
สูงสุด 60 เดือน
อายุ
ไม่กำหนดอายุ
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนดรายได้
วงเงินที่ได้รับ
สูงสุด 1,500,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ไม่เกิน 5.22% ต่อปี
ระยะเวลาผ่อน
สูงสุด 40 ปี
Scroll to Top